SCB:s nya siffror visar på svensk deflation

Statistiska centralbyrån publicerar i dag siffror som visar att konsumentpriserna sjönk både mellan oktober och november och på årsbasis. Det betyder att svensk ekonomi befinner sig i deflation, alltså prisfall.

Kronans värde ökar när det visar sig att inflationen ligger på minussidan, minus 0,1 procent på årsbasis. Åtminstone under hösten har hushållens köpkraft fått en rejäl förstärkning, med reallöneökningar av sällan skådat slag.

Lönepåslag med mellan 3 och 4 procent betyder helt enkelt att allt blir kvar i plånboken, eftersom inflationen ligger under noll, deflation. SCB visade just det i sin rapport för tillväxten det tredje kvartalet, för ett par veckor sedan.

Häromdagen visade Swedbank i en rapport att alla olika hushållstyper som ingick i rapporten fått ökad ekonomisk standard 2012.

Men den andra sidan av myntet är att deflationen också visar att det står still i ekonomin. Det som har skett har skett under oktober och november. Det var då den stora inbromsningen, som alla talar om, slog igenom i alla siffror.

Konsumentpriserna sjönk nämligen med 0,2 procent från oktober till november, vilket ger minus 0,1 procent i årstakt. Även arbetslösheten steg i november.

Deflationen är ett tecken på att hushållen har tagit fasta på varningssignalerna om inbromsande ekonomi och därmed blivit försiktigare. Detta hårdare hållande i plånboken kan dock leda till ännu mer stillastående ekonomi, om man nu förväntar sig att allt ändå ska bli billigare, nästa dag eller vecka.

Det är ganska ovanligt med deflation, men faktum är att Sverige hade deflation under en period 2009. Det året föll den samlade produktionen i Sverige med över 5 procent.

Dagens deflationssiffror pekar direkt mot Riksbanken som på tisdag i nästa vecka meddelar sitt sjätte och sista räntebeslut för året. Riksbanken kan genom att sänka räntan stimulera ekonomin och sätta fart på inflationen.

Både farten och inflationen behövs just nu i svensk ekonomi.