Göteborg följer inte lagen

I Göteborg uppfyller inte kommunen de krav som skollagen ställer för skolbarnomsorg för 10- till 12-åringar.
Enligt lagen ska två former av omsorg erbjudas - både fritidshem och familjedaghem - men en utredning som stadskansliet gjort visar att de flesta stadsdelarna bara erbjuder ett alternativ. Utredningen visar också att det är få familjer som utnyttjar skolbarnomsorgen för sina barn i den här åldersgruppen. I Göteborg finns sammanlagt drygt 16.000 barn i åldrarna 10 till 12 år - och bara drygt 3 procent finns inom skolbarnsomsorgen.