De har hittat djungelns alla kryp

1:48 min

Hur många arter av småkryp finns det i en regnskog? 25.000 arter – det är svaret från ett jätteforskarlag som ägnat åratal åt att finkamma en djungel i Panama och som nu har räknat klart hela fångsten. Det här är första gången någonsin som det finns en pålitlig siffra över mängden småkryp i en vanlig djungel.

– Det har ingen kunnat göra förut. För det kräver helt enkelt så mycket jobb, säger en av forskarna bakom studien, Tomas Roslin vid Helsingfors universitet.

Över hundra forskare har klättrat i lyftkran, firat upp sig i träd med rep, flugit heliumballong över trädkronorna och krupit längs marken med håvar. Sedan har de ägnat åratal åt att räkna och analysera infångade kryp.

Det handlar närmare bestämt om leddjur, det vill säga småkryp som insekter, tusenfotingar, kvalster och spindlar. Sammanlagt tog hela djungeloperationen 70 manarbetsår, enligt den internationella forskargrupp som nu får sina resultat publicerade i tidskriften Science.

Ett viktigt fynd under arbetets gång i djungeln, säger Tomas Roslin, är att det verkar finnas en mycket stark relation mellan antalet växtarter och antalet leddjursarter: ju fler växtarter, desto fler småkrypsarter. Om den här relationen visar sig gälla överlag, i skogsområden över hela jorden, kommer det att bli mycket lättare att kartlägga småkrypen i ett visst område. Det räcker i så fall med att veta hur många växter som finns för att få en grov uppskattning av hur många småkrypen är.

Vad är då vitsen med att få exakta siffror på antalet arter i exempelvis en skog? Mycket handlar om att vi ständigt förlorar väldigt många arter på jorden, säger Tomas Roslin.

– Och om vi inte ens vet hur många arter vi utgår ifrån, hur kan vi då ha en vag föreställning om hur många arter vi förlorar, hur mycket som finns kvar och vad vi ska göra för att behålla de här arterna, säger han.

Lisen Forsberg
vet@sverigesradio.se

Referens:
Arthropod Diversity in a Tropical Forest. Science 14 december 2012. Doi: 10.1126/science.1226727.