E4:an ger jobb åt arkeologer

Upplandsmuséet kommer att få anställa fler arkeologer för att hinna med utgrävningarna av sträckan där den nya E4:an mellan Uppsala och Mehedeby ska dras.
I höst startar vägbygget och redan i maj beräknas de arkeologiska utgrävningarna komma igång. Bara i år ska femton olika platser undersökas av Upplandsmuséet, berättar Bent Syse vid muséet. Det handlar bland annat om boplatser från järnåldern vid Storvretaavfarten och vid Tämnarån i Tierp.