Nästan varannan får höjd skatt

Nästan halva befolkningen, 44 procent, kommer att få höjd skatt nästa år. Åtta landsting och 89 kommuner höjer skatten nästa år, enligt en sammanställning från Statistiska Centralbyrån.

Den genonsmittliga kommunalskatten kommer att hamna på 31,73 procent nästa år, mot 31,60 procent nu.

De största höjningarna av kommunalskatten genomförs i Habo, som höjer skatten med 1,09 procentenheter. Lindesberg och Dorotea höjer med en 1 procentenhet.

Efter höjningarna blir det Hofors som kommer att ha den högsta skattesatsen – 34,52 procent.

Sju kommuner och fyra landsting sänker skatten, vilket innebär att 12 procent av befolkningen får sänkt skatt. För 44 procent blir skatten oförändrad.

Det kan jämföras med förra årets sammanställning, då skatten var oförändrad för 83 procent av befolkningen.

Största sänkningarna görs i Österåker och Norrtälje, där skatten sänks med 0,25 respektive 0,20 procentenheter.

Lägst skatt har Vellinge med 28,89 procent, som också hade lägst skatt vid förra sammanställningen.

Österåkers kommun sänker skatten med 25 öre nästa år, mest av alla kommuner. Kommunen går med överskott för tredje året i rad och bedömer därför att den har råd med en sänkning.

-Genom hårt politiskt arbete och framför allt genom medarbetarorganisationen har vi lyckats nå en god ekonomi, säger kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (M).

Den pågående krisen finns naturligtvis med i tankarna när kommunen blickar framåt, enligt Michaela Fletcher Sjöman. Men hon är inte alltför orolig för hur den kan komma att påverka Österåker.

-Vi är en av de kommuner som har lägst arbetslöshet. Vi räknar med att vi klarar en eventuell kris.

Ekot