Elever vill ha bussrabatt

Gymnasieelver i länet vill betala halva busstaxan ända till och med det år de fyller 19, istället för som idag till och med 16 års ålder.
Det är ungdomsråden i länet via Nyköpings ungdomsfullmäktige som vill ta upp frågan med kommunstyrelserna i länet. De menar att gymnasieelever åker mycket mer buss, men har samma har samma låga inkomst som högstadieeleverna. De tror också att fler personer kommer att åka buss om priserna sjunker.