Majorna får låna

Stadsdelen Majorna, som har mycket stora ekonomiska problem, får låna 25 miljoner kronor ur Göteborg kommunkassa. De styrande majoritetspartierna har nu informerat de andra partierna om att de kommer att ställa sig bakom Majornas ansökan. Men beslutet om lånet tas först på kommunstyrelsens kommande sammanträde. Villkoret för lånet är, att Majornas senast i augusti presenterar en plan för återbetalning.