Omdiskuterat vägbygge blir av

Till hösten påbörjar Vägverket den omdebatterade ombyggnaden av Riksväg 29 mellan Karlshamn och södra Kronobergs län. Det står klart sedan miljödomstolen på Skärtorsdagen gett Vägverket det sista tillståndet som behövs för att ändra 29:ans sträckning.
Det här betyder att 16 kilometer ny väg ska byggas genom obruten skogsterräng från Hoka norr om Karlshamn till Gröndal strax norr om Smålandsgränsen. Den nya vägsträckningen har väckt starka protester från en grupp Lundaprofessorer och från markägare. Enligt professorerna, som är verksamma vid den ekologiska institutionen på Lunds universitet, går betydande naturvärden förlorade när vägen dras fram över bland annat våtmarksområdet Rolands hav. Ombyggnaden av Riksväg 29 beräknas ta två år.