Saknar mark till nya bostäder

Gotlandshem har nu nästan alla sina lägenheter uthyrda, och bolaget går med plus. Årsredovisningen för 2001 visar ett plusresultat på sex miljoner kronor före skatt, men ändå byggs det inte så mycket bostäder som det behövs. Orsaken är att det är brist på mark, säger Gösta Andersson, vice ordförande i Gotlandshems styrelse.