Migrationsverkets handläggare snabbutbildas

1:51 min

Migrationsverket måste anställa 300 nya handläggare för att ta hand om alla asylsökande från Syrien. Sverige har bett EU om hjälp med att utbilda personal.

– Här och nu så nyrekryterar vi ungefär ett 150-tal nya jurister och statsvetare som ofta kommer direkt från universitetet. De är välutbildade men behöver naturligtvis specifik rättsutbildning i asylrätt, säger Oskar Ekblad är avdelningschef på Migrationsverket.

Migrationsverket räknar med att rekrytera ytterligare 150 handläggare under nästa år.

Åtta lärare har nyanställts som ska utbilda ny personal. Dom kommer att få gå en kurs anordnad av EU:s asylmyndighet. I januari kommer ett team med asylexperter till Sverige för att utbilda svenska lärare.

– Vi har fått en begäran från Sverige om hjälp med att utbilda personal, säger Robert Visser som är chef för EU:s asylmyndighet i Malta.

– Vi har en pool av experter som kan skickas till Sverige, tillägger han.

Robert Visser berättar att Luxemburg, som också haft en stor inströmning av asylsökande från Syrien, tidigare fått liknande hjälp från EU.

På svenskt initiativ har EU tagit fram en gemensam utbildning för asylhandläggare som nu erbjuds samtliga medlemsländer. Utbildningen är sen et år tillbaka förlagd till EU:s nyinrättade asylmyndighet i Malta och även svenska handläggare utbildas där.

Men under januari och februari nästa år anordnas inga kurser. Migrationsverket har därför begärt att en extra kurs ska hållas i Sverige. För det är bråttom, det är många nya handläggare som väntar på att få  utbildning, säger Oskar Ekblad på Migrationsverket.

– Vi vill inte vänta, vi har ingen anledning att låta våra handläggare börja jobba utan att få den här kunskapen, säger Oskar Ekblad.