sverige

Löfven tveksam till tvång om att ta emot flyktingar

1:19 min

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven är tveksam till att tvinga kommuner att ta emot flyktingar. Nästa år väntas flyktingströmmen till Sverige öka kraftigt, och Malmö är en av de kommuner som varit generösa i sitt mottagande. Men Stefan Löfven vill se andra sätt att dela ansvaret.

– Jag vill fundera på hur tvingande det ska vara. Att skicka folk till kommuner som inte vill ta emot dem – hur blir det för den enskilde? Men däremot ska alla kommuner på något sätt ta del i detta ansvar. Det är inte bara några kommuner som ska ta emot, utan det är hela Sverige. Det är Sverige som tar emot och då är det alla kommuner som ska vara medansvariga, säger Stefan Löfven.

Exakt hur detta ska gå till i ett socialdemokratiskt Sverige är alltså inte klart i nuläget, men en tvingande lagstiftning lär vi nog inte få se från socialdemokratisk håll. Fel, anser Malmös socialdemokratiske kommunalråd Ilmar Reepalu.

– Det är fortfarande många kommuner som inte axlar det ansvaret och vi ser det allra tydligast för de ensamkommande flyktingbarnen där det stannar upp väldigt mycket just nu. Om det här inte löses så tror jag att vi tyvärr är tvungna att gå på en lagstiftning som ger skyldighet till kommuner att faktiskt ta sitt ansvar, säger Ilmar Reepalu.

En annan förändring som Ilmar Reepalu vill se är i dagens ebolagstiftning. I dag innebär lagstiftningens utformande att många nyanlända väljer att bo med sina landsmän, något som kan skapa trångboddhet och segregation. Stefan Lövfen instämmer i att lagstiftningen är problematisk.

– Vi vill förändra ebolagstiftningen så att det blir flera som kommer ut i andra kommuner än vad man gör idag, säger Stenfan Löfven.

Enligt Sydsvenskan kommer det inom kort ett förslag från regeringen om att just tvinga kommuner att ta emot flyktingar. Förslaget ska först skickas ut på lagrådsremiss.