Varberg

Farliga föroreningar vid zinkfabriken

Den gamla zinkfabriken i Tvååker har allvarligt förorenat grundvattnet och jorden i området. Mätningar visar höga halter av kemikalier som kan vara farliga för människors hälsa.


Bland annat har man hittat höga halter av zink och sexvärt krom, som kan vara skadliga för hälsan.


Länsstyrelsen har hägnat
in delar av fabriken eftersom det är direkt hälsovådligt att vistas där. Man vill också undersöka om det innebär risker att bo i grannfastigheterna.

   Länsstyrelsen har nu begärt 1, 5 miljoner kronor av Naturvårdsverket för en fördjupad undersökning av området kring fabriken, skriver Hallands Nyheter.