Vårdanställda protesterar i Vara

Personalen på äldreboendet Östergård i Vara kommun protesterar mot de kommande personalförändringarna.
Vara kommun vill att personalen ska delas upp i fler enheter vilket innebär att personalen kan flyttas från ett äldreboende till ett annat för att täcka upp exempelvis när någon är sjuk. Men personalen menar att förändringarna skulle göra arbetssituationen ännu mer pressad. Istället behöver äldreboendet mer personal, menar personalen. Även de anhöriga till boende på äldreboendet ställer upp bakom personalen. Dom anhöriga planerar att skicka ett brev till kommunledningen i Vara för att stoppa förslaget.