V vill ha andra nämndnamn

Vänsterpartiet ställer sig bakom förslaget till en ny nämndorganisation i Örebro som bland annat innebär att dagens system med kommundelsnämnder försvinner. Men Vänstern är inte nöjd med flera av de föreslagna namnen på de så kallade programnämnder som är kärnan i den nya organisationen.
Istället för ''Barn och ungdomsnämnd'' vill Vänstern att det ska heta Utbildningsnämnd eftersom alla barn- och ungdomsfrågor inte kommer behandlas av den nämnden. Vänstern vill heller inte ha namnet ''Tillväxt'' på en nämnd utan föreslår istället namnet ''Utveckling''.