Svenskt Näringsliv: Fortsatt dystert i ekonomin

2:29 min

Stämningsläget i svensk ekonomi är fortsatt dystert, visar dagens prognos från Svenskt Näringsliv. Den inbromsning som har börjat märkas under hösten fortsätter långt in på nästa år och tillväxten i år blir låg, 0,6 procent, och ännu lägre nästa år, 0,3 procent.

– Sverige går in i en ganska allvarlig svacka, med förmodligen krympande BNP, i slutet av det här året och i början på 2013, säger Stefan Fölster på Svenskt Näringsliv.

Ändå verkar hushållen klara sig ganska bra?

– Ja, de som har jobb får ganska hyggliga inkomstökningar, i synnerhet för att inflationen är så låg, nästan 0. Så de flesta klara sig bra men blir ändå lite skrämda och drar ner på konsumtionen. Så många sparar lite mer nu.

Kanske är det så att det just nu det sista kvartalet i år, så är inbromsningen så kraftig att tillväxten minskar, att kakan vi alla ska dela på krymper. Och kanske blir det minskad tillväxt även i början av nästa år. Så dystra har utsikterna i svensk ekonomi beskrivits av flera prognosmakare under hösten. Och Stefan Fölster fyller i med ännu mer svärta.

Exportindustrins marknader krisar, investeringarna minskar, arbetslösheten ökar med upp till 8,2 procent nästa år, medan de med arbete får ökad köpkraft, på grund av bra reallöneökningar. Och alla undrar vad riksbanken och regeringen har för verktyg att försöka parera nedgången i ekonomin.

– För arbetsmarknaden, sysselsättningen, så är det definitivt förlorade år.

Det ligger ett ganska högt tryck på Riksbanken och regeringen att komma med åtgärder när det ser dystert ut. Vad kan man vänta sig?

– Jag tror att Riksbanken kommer att sänka men räntan är ju redan väldigt låg så det finns inte så stort utrymme att stimulera ekonomin med sänkt ränta. Utan det hänger mer på regeringen, där finns det å andra sidan väldigt många möjligheter att stimulera ekonomin på sätt som inte kostar så mycket. Sverige har påfört ett gäng regeldrivna fördyringar för bostadsbyggande till exempel, som gör att många inte har råd att bo i de nybyggda husen. Och sådana saker skulle regeringen snabbt kunna skapa ett moratorium för, en period där man kan komma igång med byggandet snabbt och lätt.

Kan man vänta sig att regeringen kommer att använda sig av alla verktyg som finns så småningom?

– Jag hoppas det. Jag tror att när det sjunker in hur djup den här svackan är, då kommer man att ta till ganska många verktyg.

Beräkningar visar att Sverige har outnyttjad arbetspotential som motsvarar en miljon jobb om året, enligt Svenskt Näringsliv. Tecken tyder på att de varsel som läggs nu också kommer att leda till att jobb försvinner och inte kommer tillbaka.