Tio län kan bli av med sin landshövding

1:57 min

Tio av länen i landet blir av med sina landshövdingar. Det blir följden av det förslag som utredaren Mats Sjöstrand i dag överlämnade till civilminister Stefan Attefall.

Landets 21 länsstyrelser bantas till 11 stycken och statens verksamhet ute i landet förändras.

Utredaren Mats Sjöstrand tror inte att någon landsända kommer att förlora på förslaget.

– Mitt förslag innebär att vi får en starkare regional organisation och att vi kan få en bättre statlig verksamhet. Det är det viktigaste i det här förslaget.

Men är det inte risk att vissa län blir helt utan röst? Att lokala problem inte kommer fram lika klart det gjort hittills?

– Absolut inte. Det är länsstyrelsens uppgift att ta hand om hela sitt område. Så det är absolut ingen risk.

En minskning från 21 till 11 länsstyrelser kommer att innebära en effektivare organsation, enligt Mats Sjöstrand. När polisen förvandlas från 21 till en enda central organisation finns inte heller någon statlig myndighet som är uppdelade efter länen.

Mats Sjöstrand hade gärna sett att flera landsting i landet hade gått samman i regioner. Men det har inte skett och kan tidigast bli av 2019.

Norrbotten och Västerbotten kommer att behålla sina landshövdingar. Men i Östersund placeras en gemensam landshövding för Västernorrlands och Jämtlands län, vilket kommer att väcka diskussion.

Gävle mister sin landshövding och Falun blir sätesort.

Karlstad mister sin och det blir Örebro som får landshövdingposten.

Sörmland, Uppland och Västmanland delar på en landshövding i Uppsala. Jönköping mister sin landshövding där Linköping blir sätesort.

Gotland blir också av med sin landshövding till förmån för Stockholm.

Hallands landshövding blir den i Göteborg. Och Kalmar och Kronoberg delar på en landshövding som placeras i Växjö.

Blekinges landshövding försvinner och kommer att styras från Malmö.

Civilminister Stefan Attefall säger att det kommer att ta tid att bearbeta alla förslag i utredningen och det är inte säkert att de utpekade länen blir av sina landshövdingar.

– Nej, ingenting är kört! Vi har fått ett underlag nu och det innehåller flera olika bitar som var och en för sig kräver noggrann analys.