WEBB-TV

Sovjetisk ubåt hittad utanför Öland

Försvarsmakten avslöjade i dag att ubåtsräddningsfartyget Belos hittat en krigsförlist sovjetisk ubåt från andra världskriget.

Videobilder från vraket visar hur dykarna tar sig runt kring båten. Enligt Försvarsmakten talar mycket för att det rör sig om en ubåt som saknats sedan september 1941 med betäckningen S6.

Vraket ligger på 40 meters djup i den så kallade Wartburgmineringen som lades ut av Tyskland på internationellt vatten, men i svensk ekonomisk zon, sydost om Öland.

En lucka i ubåten visade sig vara öppen, vilket skulle kunna ge en fingervisning om vad som hänt när den förliste.

– Dåtidens ubåtar gick vanligen i ytläge i syfte att snabbt förflytta sig och/eller för att ladda batterierna. U-läge intogs när de själva skulle attackera ett fartyg eller när de var jagade, säger kommendörkapten Christian Allerman. 

Mycket talar därför att ubåten gick i ytläge rakt in i mineringen och där sprängdes av en mina. Vraket bröts sönder i två huvudsakliga bitar – förskepp och akterskepp.
Förskeppet ligger cirka 20 meter norr om akterskeppet. Aktersektionen är cirka 40 meter lång och på sandbottnen bredvid ligger ett torpedliknande föremål.

Ekot