Reinfeldt: M redo att satsa mer på skolan

1:48 min

Moderaterna är beredda att satsa mer pengar på skolan i kommande budgetförslag, sade moderatledaren och statsminister Fredrik Reinfeldt i sitt jultal på Högloftet på Skansen, ett tal helt ägnat åt skolans utveckling.

– När Sverige jämförs med andra länder ligger vi ofta i världstopp och det är jag stolt över. Men det gäller inte riktigt på skolans område, sade Reinfeldt och tillade att det duger inte med sjunkande matteresultat om Sverige fortsatt vill vara en ingenjörsnation.

Reinfeldt sade att Moderaterna, inför valet 2014, överväger att föreslå att skriftliga betyg ska ges ännu tidigare än i sjätte klass.

– Vi är åter beredda att ta steget, att ta betyget lägre ner i åldrarna, sade Reinfeldt.

Han hävdade att det är oerhört viktigt att i tidig ålder fått ett mått på var en elev står eftersom det då, enligt Reinfeldt, ger en möjlighet att stötta elever som behöver stöd innan det är för sent.

Partiet är också berett att satsa mer på att stärka rektorerna, enligt Moderatledaren.

Moderatledaren försökte göra en särskild poäng av de många förslag som den borgerliga regeringen lagt fram på skolans område sedan 2006 genom att veckla ut en lång lista bredvid julgranen på Högloftet. Men nu är det dags att hålla igen.

– De stora reformerna är gjorda. Nu måste vi låta de tidigare reformerna sätta sig och ge alla i skolan arbetsro. Men vi måste också hela tiden vara beredd att lägga till pusselbitar, sade Reinfeldt.

I talet återgav han intryck från de skolbesök han gjort under hösten. Trots mätningar som visar på sjunkande resultat, som måste åtgärdas, så är den svenska skolan bättre än sitt rykte, hävdade han och riktade ett stort tack till alla som arbetar i skolan för det energiska arbete de gör.

– Ett arbete som ni aldrig får något tack för.

Statsministern hävdade också att den svenska skolan nu är på rätt väg, mycket tack vare utbildningsministern och Folkpartiledaren Jan Björklund.

Statsministern sade att det är något Björklund kommer att bli ihågkommen för, att ha rätat upp skolan efter 30 års flumskola och felaktig politik från den borgerliga regeringens föregångare.

TT