Ammarnäs

Malmletare måste betala sameby

Grans sameby får skadeersättning för provborrningen som gjordes i Vindelfjällens naturreservat. Bolaget Blackstone Nickel ska betala drygt 800 tusen till samebyn, det har Mark- och Miljödomstolen beslutat i en dom som kom idag.

2010 flög Blackstone Nickel AB in utrustning med helikopter och gjorde provborrningar i Vindelfjällen.

Olyckligtvis blev det senare på vårvintern än det var tänkt och på en klassisk kalvningsplats för Grans sameby. En plats dit vajorna går av sig själva som samebyn beskriver det. Följden blev att de dräktiga vajorna måste hållas tillbaka. Kalvningen startade i hägn.

En situation som är rena julafton för rovdjuren så renarna måste bevakas dygnet om. Det är det extraarbetet 7 renägare ska ha ersättning för enligt dagens dom.

Blackstone Nickel måste nu betala 807 874 kr till Grans sameby. För Blackstone Nickel är domen ännu ett bakslag. Förra året beslutade bolaget att inte gå vidare med att leta malm i Vindelfjällen. Domen kan överklagas Övermiljödomstolen.