Hot om EU-sanktioner ska ge renare vatten

2:32 min

Mindre än hälften av allt vatten i Europa håller en god kvalitet, och i dag beslutade EU-länderna att det ska vara möjligt att införa sanktioner mot ett medlemsland som inte gör tillräckligt för att förbättra vattenkvaliteten.

– Om vi tar till exempel de länder där närsalter i grundvattnet gör att man inte kan ge vatten till små barn är det naturligtvis ett väldigt allvarligt problem. Eller där det finns kemikalier i grundvattnet på ett sätt som överskrider gränsvärden, säger miljöminister Lena Ek (C).

Så du stödjer att man har möjligheten att införa sanktioner mot ett land som inte sköter sig tillräckligt bra vad gäller vattnet?

– Ja!

I länder som Spanien och Grekland gör torkan att man ofta har problem med tillgången på vatten. I andra delar av Europa är det kvaliteten på vattnet som är det stora bekymret. Enligt Europeiska miljöbyrån är det bara 43 procent av vattnet i EU som har god kvalitet.

– Det är helt oacceptabelt. Vatten är ett nödvändigt livsmedel som vi är helt beroende av, säger Lena Ek.

Enligt ett tidigare beslut ska allt vatten i EU vara av god kvalitet år 2015. Men nu har det visat sig att det målet bara kommer nås ungefär till hälften, och för att få fart på förbättringstakten enades miljöministrarna här i Bryssel i dag om en strategi för att skydda Europas vattenresurser.

Enligt Lena Ek har EU hittills långt ifrån lyckats med sin vattenpolitik.

– I vissa sammanhang kan man säga att det till och med har gått bakåt. Om vi tittar på kemikaliesidan, och hormonstörande kemikalier, ser vi hela tiden att det blir värre. Även med andra miljögifter som finns i dricksvattnet. Så det är absolut nödvändigt att ta itu med detta.

Vattenstrategin handlar mycket om ökad övervakning. Att till exempel bättre övervaka utsläpp av kemikalier i vattendrag och att använda satelliter för att upptäcka jordbrukare som bevattnar sina marker mer än vad som är tillåtet.

Strategin innehåller inga nya lagstiftningsförslag, men däremot alltså möjlighet för EU-kommissionen att införa sanktioner mot medlemsländer som inte gör tillräckligt mycket för att förbättra tillgången och kvaliteten på vatten.

Lena Ek bedömer att den nya EU-strategin också kommer öka trycket på Sverige att genomföra en rad lagändringar inom vattenområdet.

– Ja, det ska vi ta på allvar också i Sverige, även om inte vi har de enorma vattenproblem som de har i Spanien, Grekland och Italien, till exempel, säger miljöministern.

Redan nu pågår flera utredningar för att ändra svensk lagstiftning om vatten. Bland annat om ytvattentäkter, som Mälaren, och tillstånd för att driva vattenkraftverk.