Genetiskt riktad jakt kan förbättra vargstammen

2:17 min

Det går att ha en genetiskt riktad jakt på varg som förbättrar vargstammens status. Det skriver rovdjursforskarna vid Grimsö i ett underlag till Naturvårdsverket. Det förutsätter att obesläktade vargar sätts ut i det fria.

– Det är invandringen som ger förbättringen, jakten ger egentligen ingen förbättring i sig annat än på mycket kort sikt. Men det är en kortsiktig effekt, som försvinner efter några år, så nya vargar är det centrala, säger Olof Liberg vid Grimsö som skrivit rapporten.

Enligt forskarna kommer vargstammens inavelsgrad att gå ned, oavsett jakt. Det går snabbare i en mindre vargpopulation.

Om man skyddar de invandrade eller införda vargarna och skjuter av andra, bidrar det till att snabbare förbättra vargstammens gener.

Grimsöforskarna tar inte ställning till hur stor vargstammen ska vara. Men om stammen ska vara oförändrad så räknar de med att max nio vargpar kan skjutas och deras ungar om de har några. Det blir i så fall fler vargar än som hittills har jagats.

– Som mest blir det kanske uppemot 40 - 50 vargar.

Det är alltså en större jakt i så fall, om man ska följa er, än det var tidigare? 

– Ja, men stammen är ju mycket större. Stammen är 50 procent högre än förra gången. Nu har vi över 300 vargar i Sverige. Då hade man knappt 200.

Naturvårdsverket ska i veckan ta ställning till rapporten. Det är frågan om vargjakt eller ej i vinter som bidrar till brådskan. Vad gäller vargstammens storlek, så håller Naturvårdsverket fast vid den miniminivå på 380 vargar för en livskraftig stam, som lades fast i oktober.

– Vår bedömning är att vargstammen behöver vara ungefär 380 individer i Sverige, för att den ska ha gynnsam bevarandestatus. Då bygger vi det på ett kontinuerligt inflöde av immigranter, eller vargar som är obesläktade med de vargar vi har i Sverige, säger Naturvårdsverkets viltsamordnare Ruona Burman.

Håller ni fast vid 380, samtidigt sa miljöminister Lena Ek att 180 vargar var hennes mål?

– Ja, hon har ju som politiker sina mål, och vi har redovisat vårt vetenskapliga underlag. Hennes bedömning bygger på väldigt större insatser för den genetiska förstärkningen. Våra bedömningar bygger på en vargstam som klarar sig på sina egna ben.