Ekonomisk kris tvingar fler barn att arbeta

2:30 min

150 miljoner barn i världen arbetar. Drygt hälften av dem tvingas utföra farliga och mycket krävande arbeten, ofta under slavlikanande förhållanden, enligt FN-organet ILO.

Med den ökande ekonomiska krisen finns det tendenser på att fler barn åter tvingas bort från skolbänken för att istället arbeta, både globalt och i Europa, säger Constance Thomas som är chef för arbetet mot barnarbete inom ILO.

– Ekonomiska problem, naturkatastrofer och konflikter riskerar alltid leda till att fler barn tvingas arbeta, varnar Constance Thomas.

Hon tillägger att det inte enbart handlar om en ökning av barnarbete i utvecklingsländer utan även i ett ekonomsikt allt svagare Europa.

– Vi är mycket oroade och för samtal med EU om detta. Vi vill att de europeiska länderna börjar genomföra regelbundna kontroller och för statistik, för med den djupnande ekonomiska krisen i vissa länder ökar risken för att barnarbete åter ska bli vanligt i Europa.

Även Rädda Barnens ordförande Inger Ashing varnar för att den ekonomiska krisen i Europa kan leda till att barnen tvingas bort från skolan för att istället arbeta.

I mitten av 90-talet var uppmärksamheten i världen stor på hur många barn som tvingades arbeta, ibland under slavliknande förhållanden.

Det var barn, fem, sex år gamla, som tvingades knyta och slå orientaliska mattor, barnarbetare på fabriker som tillverkade tegelstenar eller i gruvor. Antalet arbetande barn under 18 år sjönk mellan åren 2004 till 2008 från 222 miljoner till 215.

Men uppmärksamheten kring frågan på 90-talet ledde ändå till en förändring menar Inger Ashing.

– De avslöjanden som kom på 90-talet medförde jättestora förändringar. Många företag tar i dag ett stort socialt ansvar.