Riksbanken sänker reporäntan till 1 procent

1:52 min

Riksbanken valde, som väntat, att sänka räntan med 0,25 procentenheter till 1 procent jämnt. Den svaga utvecklingen i ekonomin vägde tyngre den här gången än farhågor för att hushållen ska låna för mycket.

Att Riksbanken sänker räntan från dagens 1,25 procent till 1,0 procent ligger i linje med räntebedömarnas prognos.

Och det fanns starka förväntningar på en sänkt ränta nu när svensk ekonomi bromsar in kraftigt i skuggan av krisen i världsekonomin.

– I huvudsak är det för att ge fart på ekonomin, att ge stöd åt den tillväxt som saknas i dag, säger Ekonomiekots Tommy Fredriksson.

– Svensk ekonomi tillsammans med världsekonomin går på kryckor, kan man säga. Det är en väldigt svag fart i ekonomin. När man sänker räntan i ett teoretiskt resonemang i alla fall, eldar man på och stimulerar ekonomin, i huvudsak för att det blir billigare att låna.

I går hade Riksbankens direktion sitt sjätte och sista penningpolitiska möte och där togs beslutet om att sänka räntan.

I ett pressmeddelande skriver Riksbanken att den svaga utvecklingen i euroområdet påverkar den svenska ekonomin, som nu bromsar in och gör att hushållens konsumtion klingar av, arbetslösheten stiger och inflationstrycket är lågt.

"För att ge stöd åt svensk ekonomi så att inflationen stiger mot målet på 2 procent har Riksbankens direktion beslutat att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,0 procent", skriver Riksbanken i pressmedelandet.

Att reporäntan sänks innebär att låneräntor och konsumtionskrediter ska nedåt, men det kan dröja, säger Tommy Fredriksson. 

– Det påverkar de rörliga räntorna som bostadsräntor och konsumtionskrediter, men sambandet är inte så självklart längre för att bankernas finansieringssituation är annorlunda än vad det var tidigare.

I slutet av nästa år väntas dock inflationen stiga då den svenska konjunkturen stärks och sysselsättningen tar fart, skriver Riksbanken. Och enligt prognosen för reporäntan blir det inga fler räntesänkningar. Om ett år spås den ligga på 1,1 procent och ytterligare ett år längre fram, fjärde kvartalet 2014, spås räntan ligga på 1,8 procent.

Ekot