Bättre än väntat i USA

Betydligt bättre än väntat. Det är den allmänna reaktionen efter beskedet idag från det amerikanska handelsdepartementet att USAs bruttonationalprodukt, BNP, alltså det samlade värdet av varor och tjänster, steg med 1,7 procent sista kvartalet ifjol.
BNPsiffran, som brukar ses som det bredaste måttet på styrkan i en ekonomi, har justerats upp från tidigare preliminära siffror, och blev alltså överraskande hög. Det är framför allt en fortsatt oväntat kraftig privat konsumtion och stora statliga satsningar, som snabbt vänt den amerikanska ekonomin från recessionen, alltså minussiffrorna, som började i mars, till återhämtningen nu. Men det kommer också negativa besked idag. Företagen, som är de som måste satsa för att återhämtningen ska bli stabil, fortsätter att tveka inför nyinvesteringar, de vill först förbättra inkomsterna, och statistik visar att företagens vinster förra året sammanlagt föll med nästan 16 procent, visserligen från en relativt hög nivå, men det är första gången på 20 år som vinsterna minskar. Och stopp för nyinvesteringar innebär också ett stopp för nyanställningar. Förra veckan ökade oväntat antalet nyanmälda arbetslösa - med 18.000 personer, - drygt 3,5 miljoner amerikaner har just nu arbetslöshetsunderstöd, och även om det alltid är så att sysselsättningen släpar efter när ekonomin vänder uppåt igen, så är osäkerheten stor vad gäller frågan om när de arbetslösa i större antal kan dra fördel av de positiva siffrorna i den amerikanska ekonomin. Anders Ask, New York