Irak och Kuwait sams efter möte

I slutdeklarationen från Arabländernas toppmöte i Beirut lovar Irak att aldrig mer angripa Kuwait.
Bland annat står det att Irak respekterar Kuwaits oberoende, suveränitet och säkerhet, vilket ska garantera att det som hände 1990, då Irak invaderade Kuwait, aldrig ska upprepas. Irak och Kuwait kom också överens om att hjälpa varandra att söka efter personer som försvann i samband med Kuwaitkriget.