Lasso

Elevdatorer inte bara positivt

4:49 min

Idag får om inte alla, så nästan alla, gymnasieelever i Jönköpings län en egen dator i skolan. Men det är inte säkert eleverna lär sig bättre för det.

Vet lärarna hur dom ska användas i undervisningen?
Leder egna elevdatorer till bättre inlärning hos eleverna?
- Nej, svarar doktoranden Håkan Fleischer på Högskolan i Jönköping på båda frågorna. Han har studerat det som kallas "en till en", alltså en dator per elev, och sett oroväckande tendenser.
- Vi riskerar att kunskaperna blir ytligare och försämrar kunskaperna, säger Håkan Fleischer.

Jämförde klasser med och utan datorer
Håkan Fleischer är doktorand i pedagogik, och har under längre tid studerat den trend som i gymnasieskolorna kallas "en till en", alltså att varje elev får en egen laptop.  I sin helt nya studie lät han gymnasieelever i en klass som fått elevdatorer, och en klass som inte fått det, göra en skoluppgift med frågor av reflekterande karaktär. När han jämförde resultaten, såg han en oroväckande trend, i hur elevdatorerna påverkade inlärningen.
- En del elever tenderar att bli lite ytliga i sina svar när de har en dator.  
- Lärarna behöver en tydlig taktik för hur elevdatorerna ska användas.

Finns mycket som är positivt
Håkan Fleischer har noga granskat den forskning som finns kring hur elevdatorerna påverkar inlärningen. Han säger att det knappt finns någon entydig forskning. Vissa studier visar på bättre betyg och resultat, och hos andra på sämre, men en slutsats drar dom flesta studierna.
- Forskningen visar ganska entydigt att eleverna blir mer motiverade när de har varsin dator. Det är ju en fantastisk kraft att ta tillvara på, säger Håkan Fleischer.

Måste vara genomtänkt
Idag ger alla gymnasieskolor i Jönköpings kommun datorer till sina elever. Håkan Fleischer är säker på att elevdatorerna är här för att stanna, men tycker det är viktigt att det finns strategier för hur tekniska redskap ska användas innan de införs på bred front.

Gymnasiechefen om elevdatorer
På Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping får alla elever en egen laptop. Så har det sett ut de senaste tre åren, sedan det politiskt beslutades att alla gymnasieskolor som tillhör Jönköpings kommun ska ge ut elevdatorer. Det är en del av det som i gymnasieskolornas ledning kallas IKT, alltså informations- och kommunikationsteknik. Men det har varit en utmaning för lärarna att vänja sig vid elevdatorerna, konstaterar Lars Wenborg, gymnasiechef på Erik Dahlbergsgymnasiet.

Lärarna om elevdatorer
Lena Elkert jobbar som gymnasielärare i svenska och engelska på Erik Dahlbergsgymnasiet. På hennes lektioner använder sig eleverna flitigt av sina datorer.
- De skriver, gör powerpoint, filmar osv, berättar Lena Elkert.

Eleverna om elevdatorer
- Lärarna når ut till oss elever på ett annat sätt.
- Vi kan arkivera allt vi gjort.
- Det blir mer plats och ordning i skåpen.
- Vi lär oss bli källkritiska.
Så sammanfattar eleverna Julia, Alice och Johannes fördelarna med elevdatorer, men de ser också nackdelarna.
- Det är lätt att bli ganska lat på lektionerna. Det är lätt att gå in på andra sidor. Att det är frestande att kolla på bloggar och sånt.