Nytt lagförslag ger högre hyror i storstäder

2:49 min

Bostadens läge bör få mycket större betydelse för hyran och Hyresgästföreningens inflytande över hyrorna bör minska. Det är två av slutsatserna i hyresbostadsutredningen som överlämnas till regeringen senare i dag.

Regeringens utredare, Per Anders Bergendahl, föreslår fyra lagändringar som skulle göra hyrorna i Sverige mer marknadsanpassade redan på ett par års sikt.

– Det är naturligtvis så att där hyrorna blir högre, där är det de som har mer pengar som har möjlighet att bo. Så är det, säger Per Anders Bergendahl.

Enligt utredningen är lönsamheten alldeles för osäker för den som bygger nya hyresbostäder. Och dessutom ombildas de hyresrätter som redan finns i attraktiva områden till bostadsrätter.

Resultatet har blivit en kraftig minskning av antalet hyresrätter. Det handlar om 67 000 färre hyresrätter på 15 år.

Enligt Per Anders Bergendahl måste hela hyresmarknaden i Sverige förändras i grunden. Och till att börja med vill han att läget på bostaden ska få mycket större betydelse än i dag. Och att Hyresgästföreningens inflytande över hyran i nybyggda hus tas bort. Något som han tror är nödvändigt för att stimulera byggandet.

– Det ska leda till att man vågar satsa på hyresbostäder.

Vad tror du att Hyresgästföreningen kommer att tycka om det?
– Jag tror inte att de skulle föreslå det själva.

Men det är nödvändigt menar du?
– Ja, jag tycker det är ett steg, och kanske ett av de steg som är absolut viktigast för intresset att investera.

Per Anders Bergendahl föreslår fyra lagändringar som skulle göra den svenska hyresmarknaden mer lik den tyska, där det inte finns någon bostadsbrist att tala om och där hyresnivåerna skiljer sig kraftigt åt, mellan olika områden. Inom ett eller ett par år skulle marknaden kunna fungera mycket bättre, tror han.

På längre sikt tänker han sig en helt fri hyressättningen när en ny hyresgäst flyttar in och får ett nytt kontrakt, men att den som väl bor i en lägenhet ska vara skyddad mot alltför kraftiga hyreshöjningar.

– En av utgångspunkterna i en omläggning ska vara att de som har ett kontrakt ska känna sig säkra på den hyresnivå som är. Men man kan nog inte tänka sig, i en framtid med en friare marknad, att få så låga hyror i ingångskontrakt som det finns i dag.

Hur mycket hyrorna skulle stiga till exempel i storstäderna framgår inte av utredningen, men det handlar om rejäla höjningar. Per Anders Bergendahl säger att man kan jämföra skillnaderna på bostadsrättspriserna i olika områden, och att det bör vara något liknande även för hyresrätter.

Han påpekar också att förslagen inte bara skulle innebära att hyrorna i Stockholms innerstad blir högre, utan också att hyrorna i avfolkningsbygder blir lägre än i dag.

På tio års sikt skulle vi kunna ha ett helt annat system än i dag, tror Per Anders Bergendahl.

– Vill man ha en fungerande hyresmarknad, vilket jag uppfattar som nödvändigt, då måste det till förändringar.