Konjunkturinstitutet: Lågkonjunkturen fördjupas

Konjunkturen försvagas och svensk BNP faller fjärde kvartalet i år till följd av den svaga utvecklingen i omvärlden. Dock bröts den nedåtgående trenden i december månad enligt konjunkturbarometern, som återhämtade sig och steg med närmare fyra enheter.

Fortfarande ligger nivån drygt tio enheter från det historiska genomsnittet, så tillväxten i svensk ekonomi är betydligt svagare än normalt.

Sverige har klarat sig bättre än euroområdet under de första tre kvartalen i år, men den jämförelsevis starka tillväxten i landet det tredje kvartalet var bara tillfällig, och BNP faller fjärde kvartalet med 0,5 procent.

Enligt KI påbörjas en återhämtning av svensk ekonomi först i slutet av 2013, som inleds svagt. Arbetslösheten väntas fortsätta stiga och nå omkring 8,5 procent 2014. Enligt prognosen tar det många år innan svensk ekonomi är i balans, då lågkonjunkturen är djup.

Enligt KI behöver den svenska ekonomin stimuleras mer, och därför tror man att Riksbanken, som sänkte reporäntan i går till 1 procent, kommer att sänka den ytterligare redan i februari, till 0,75 procent. Men enligt Riksbankens prognos som offentliggjordes i går, blir det inga fler räntesänkningar.

Ekot