JULKLAPPAR

Forskare: Viktigt med julklappar till anställda

1:41 min

Många företag väljer bort julklappar till de anställda. Stefan Tengblad, professon vid Högskolan i Skövde, menar att julklappen från arbetsgivaren spelar en viktig roll.

Julklappen kan vara ett bra sätt att stärka relationen till de anställda, konstaterar Stefan Tengbla.

– Det är ett symboliskt värde i det, att visa att man bryr sig om de anställda och vill tacka för de arbetsinsatser som gjorts under året.

Han är väl insatt i frågor som handlar om relationen mellan arbetsgivare och anställd, eftersom han föreläser om ledarskap och medarbetarskap. Han säger att en symbolisk julklapp kan bidra till mycket positivt på arbetsplatsen, och att hans erfarenhet är att företag som ger julklapp till sina anställda har bättre stämning på jobbet.

– Det behöver inte vara en dyr gåva. Och så ska man ge den oavsett hur det gått på företaget. Man gör det som en gåva för att bygga lojalitet och för att kunna räkna med lite gentjänster från de anställda nästa år. De anställda kanske känner att de är beredda att stötta företaget.

"Ge ingen företagsprodukt"
Men det gäller att de anställda känner att företagsledningen ägnat lite tid åt att hitta en bra julklapp. Stefan Tengblad säger att man borde skrota idén om att ge sina anställda en produkt från företaget, och istället ge bort en upplevelse som kan sätta lite krydda på tillvaron.

Enligt honom är den dåliga ekonomin ingen anledning till att prioritera bort julklapparna.

– Jag tycker att det är ännu viktigare att ge en julklapp i dåliga tider. Då kanske man måste göra uppoffringar i företaget tillsammans, och det kan vara lättare att göra det om det är en positiv stämning.