"Samarbete mellan skolan och föräldrar viktigt"

Efter gårdagens bråk bland ungdomar vid Plusgymnasiet i Göteborg, har uppmaningar bland ungdomar på olika sociala medier fortsatt i dag, den här gången om att samlas vid Framtidsgymnasiet. Även den skolan håller stängt i dag, ett beslut som inte var lätt att ta, enligt skolans rektor.

Det var efter att unga flickor hängts ut som "horor och slampor" i sociala medier, som uppmaningar om upplopp satte igång i går. Hundratals unga samlades utanför Plusgymnasiet i ett tumultartat bråk.

När upploppsuppmaningarna fortsatte, i dag om att samlas utanför Framtidsgymnasiet i Göteborg, togs beslut om att stänga även den skolan. Något liknande har aldrig hänt, säger skolans rektor Jörgen Frohm.

– Det är verkligen allvarligt och inget roligt beslut att ta, våra elever hade sett fram emot att ha en bra avslutning i dag.

Är det rätt väg att gå att stänga skolan?

– Vi följde nätet och över 1 000 personer skulle komma hit och vi värnar om elevernas bästa. Detta handlar inte om gymnasieungdomar, det är grundskoleelever, det är huliganism.

Oavsett vem eller vilka som är inblandade i nätmobbning och upploppsuppmaningar på nätet, menar Jörgen Frohm att det handlar om att föräldrar måste prata med sina barn. Men också skolan har ett ansvar.

– Vi pratar med våra elever om demokrati och hur man uppför sig som vuxen. Men det är svårt att kontrollera nätet med tusentals inlägg. Vi finns på Facebook och Twitter, men vi är en annan generation, säger Jörgen Frohm.

Att skolan och föräldrar samarbetar är viktigt för att förebygga att liknande situationer som den i Göteborg inträffar, menar Olle Cox, nätexpert på organisationen Friends som arbetar mot mobbning.

– Det är viktigt att föräldrar pratar med skolan, och att skolan pratar med föräldrarna. Nätet är glidande mellan skoltid och fritid, det som börjar i skolan fortsätter på nätet, säger Olle Cox.

Enligt Olle Cox är det också bra att som vuxen visa intresse och skaffa kunskap om de forum på nätet där ens barn finns.

– Och prata om det! Prata med barn och unga om vad som är okej och inte.

Han får medhåll av Karin Johanson, utredare och psykolog på Bris, Barnens rätt i samhället.

– Ofta löser ungdomar sådant här själva, ofta har de en ganska hög moral. Men som förälder är det bra om man pratar med sina barn, mobbning är aldrig okej.

Det är viktigt att sätta gränser, och förklara att det är samma regler och lagar som gäller i det vanliga samhället som på nätet. Men man ska inte vara hysterisk, menar Karin Johansson.

– Internet är väldigt bra. Det är där många har sitt liv och fär lära sig mycket av det som är viktigt i livet. Det gäller också att lita på barnen, säger Karin Johansson.