Repris 30/6 och 2/6 Hållbarhetsundervisning på Global Profil i Kalmar: Resor, Klotet och Wikipedia-prov

11 min

Bort med katedern och in med verkligheten säger några besjälade lärare där som undervisar om globala frågor i Kalmar. Istället för läroböcker lyssnar gymnasisterna på till exempel Klotets program, spelar rollspel och åker till Uganda och Sydafrika. Vi bad eleverna spela in radiodagböcker under resan.

Under hela tvåan, tre timmar i veckan, har de 16 gymnasieeleverna på global profil i Kalmar lärt sig hur man undersöker hållbarhetsfrågor med hjälp av intervjuer och andra källor. Först lokalt och nu i trean alltså under en två veckor lång resa till Uganda för ena halvan av klassen och Sydafrika för den andra.


Eleverna bor i olika familjer eller på elevhem och deltar i undervisning och projekt med afrikanska gymnasister som sen besöker Kalmar på samma vis. Bortsett från fickpengar, sprutor och visum så bekostar skolan och EU-medel reskostnaderna för samtliga elever.

Rut Näsman och Hanna Marelius berättar i sin radiodagbok från Sydafrika om att rollspela kring årets övergripande tema: intolerans. Paulina Bäckströms dagbok från Uganda börjar istället i regnskogen. Förutom studiebesök och lektioner så har varje elev också gjort egna undersökningar. Rut Näsman ville till exempel ta reda på mer hur sydafrikanska ungdomar ser på ekologisk hållbarhet.


Sättet att undervisa i hållbarhetsfrågor på globala profilkursen ligger mycket långt från forna tiders metoder. Borta är läroböcker och kateder. Gymnasielärarna Dan Frendin, Åse Möller och Bosse Hellström testar istället simuleringar och så kallat "flipped classroom" med inspelade föreläsningar som eleverna ser i förväg på webben i läxa och sen får frågorna och diskussionen ta mer lektionstid istället.

Hela kursen kommer att examineras bland annat genom att gymnasisterna skriver egna wikipediaartiklar. Och naturligtvis var lärarna med på resan till Uganda respektive Sydafrika tillsammans med eleverna. 

Hur unikt är det här sättet att undervisa om hållbar utveckling? Vissa av metoderna förekommer också på andra gymnasieskolor, men dela gärna med er kring alla bra idéer som finns kring nya effektiva sätt att undervisa om hållbar utveckling i kommentarsfältet nedan.

Sen forskas det faktiskt just nu på Linnéuniversitetet i Kalmar kring en av de här nya metoderna som Dan Frendin använder, nämligen att föra in etiska dilemman i undervisningen. Det är pedagogikforskaren Mats Lindahl som ska ta reda på hur bra det är att ta med "Socioscientific issues" i undervisningen.