Ris och ros till nytt lagförslag om hyror

2:00 min

Regeringens utredare av hyresmarknaden får både ris och ros för sina förslag om mer marknadsanpassade hyror och minskat inflytande för Hyresgästföreningen. Bostadsministern är avvaktande i sina första kommentarer, medan Hyresgästföreningen ser förslagen som en riktig nitlott.

Ekot berättade i morse om förslagen som på sikt skulle innebära en i grunden förändrad hyresmarknad, men bostadsminister Stefan Attefall är avvaktande i sina första kommentarer.

– Jag söker med ljus och lykta efter alla förslag som ökar bostadsbyggandet. Och då är jag beredd att diskutera alla sådana förslag, säger han.

Byggandet av hyreslägenheter minskar sen många år i Sverige och Hyresbostadsutredningen presenterar i dag fem förslag som ska vända den trenden.

Ett av förslagen som redan har fått kritik är att fastighetsägaren ska få möjlighet att göra upp direkt med hyresgästen vid nybyggen. Det vore en riktig nitlott för hyresgästerna, enligt Hyresgästföreningens Pär Svanberg.

– Allt inflytande för hyresgästerna försvinner. Det blir fastighetsägarna som får makten, säger han.

Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster tycker däremot att det är en mycket bra utredning. Och just förslaget med en friare hyressättning i nybyggen är så bra att det inte kan vänta, tycker han. Stefan Fölster vill att regeringen avstår från sedvanliga remisser och genomför förslaget med en gång.

– Nu menar jag att det är dags att ta bostadsbristen på allvar. Den är faktiskt värre, i många avseenden, än någonsin tidigare i Sverige, säger Stefan Fölster.

Men något snabbspår för hela eller delar av utredningen är inte aktuell, säger bostadsminister Stefan Attefall.

– Politik och demokrati kräver att man samtalar och att man lyssnar in olika intressenter. Tyvärr tar demokrati tid.

Bostadsministern vill inte binda sig för något av förslagen, men säger att en fullständig marknadsanpassning av hyrorna inte är aktuell.

Socialdemokraternas talesperson i bostadsfrågor Veronica Palm tycker att hela utredningen är på fel spår, och hon vill inte att marknaden ska få ett större inflytande över hyrorna.

– Det här är inte vilken marknad som helst. Det handlar om människors hem, där vi skapar våra liv. Och då måste vi ha en politik som ser till att vi alla har ett gott hem, säger Veronica Palm.