Mc-gäng försöker infiltrera Norges försvar

2:05 min

I Norge försöker kriminella mc-gäng att infiltrera viktiga samhällsfunktioner som försvaret, tullen och polisen, på ett sätt som liknar maffians tillvägagångssätt.

– De senaste åren har flera personer mist sin säkerhetsklarering i det norska försvaret på grund av sina kontakter med kriminella mc-gäng, som Bandidos eller Hells Angels, säger Hans Kristian Herland, chef för norska försvarets säkerhetsavdelning.

För mc-gängen handlar det om ett sätt att få tillgång till information och tjänster från försvaret, tullen och polisen i Norge, i bland genom att påverka anställda, i bland genom att få in sina egna, på ett sätt som är direkt inspirerat av maffian, enligt forskaren Petter Gottschalk.

– Kvinnor med koppling till organisationerna, som fruar och flickvänner kommer att utnyttjas mer av de kriminella mc-gängen, tror Petter Gottschalk. För han ser en tydlig tendens att de börjat tänka mer långsiktigt och knyter till sig folk inom flera olika verksamheter i samhället.

Inom försvaret ser man allvarligt på de kriminella mc-gängens agerande.

– Det är ett samhällsproblem, och som både polisen och Stortinget beskriver det är det ett av de största hoten mot samhället i dag, säger Tore Jensen, på det norska försvarets säkerhetsavdelning.