Lilla Hjärtat portas från Botkyrkas bibliotek

Under hösten som gått har böckerna om Tintin och Lilla Hjärtat skapat debatt om hur svarta personer skildras i filmer och böcker riktade till barn och på vilket sätt man borde förhålla sig till figurer som ses som rasistiska och stereotypa.

 Nyligen gick Stina Wirsén ut med att hon skulle sluta teckna Lilla Hjärtat och att förlaget inte heller skulle sälja böckerna. Och nu har även biblioteken i Botkyrka valt att plocka bort Lilla Hjärtat från hyllorna. 

- Det här handlar om böcker för mycket små barn, för tre-fyraåringar som ännu inte kan förhålla sig till karikatyrer och rasstereotypa bilder, säger Margareta Berg, bibliotekschef i Botkyrka kommun.

Men finns det andra böcker som också kan ha innehåll som är problematiskt på olika sätt och hur ska ni förhålla er till det i såna fall?

- Det handlar inte om att söka igenom våra bestånd för att leta efter olämpliga böcker. Inte alls. Det här är moderna böcker som ges ut och lockar många läsare. Vi vill att våra bibliotek ska vara bibliotek där alla barn känner sig välkomna. Inte minst svarta barn och föräldrar till svarta barn, säger Margareta Berg.

När man tar kontakt med andra bibliotek i Stockholm, Göteborg och Umeå planerar ingen att plocka bort böckerna med Lilla Hjärtat.

- När vi valde att köpa in lilla hjärtat var det på goda grunder. Och inte bara Lilla Hjärtat utan Stina Wirsens böcker överhuvudtaget. De hade strålande recensioner och har fått stöd från kulturrådet, säger Inga Lundén, chef på Stockholms stadsbibliotek.

Men efter den här diskussionen som varit i höstas där författaren själv valt att dra tillbaka sina böcker, har det påverkat diskussionerna på Stockholms stadsbibliotek?

- Ja det kan du tro att det har. Vi har diskuterat mycket men vi har kommit fram till att vi drar inte undan böcker ens när författaren vill det utan har vi tagit ställning och köpt in en bok så har vi det. Vi gallrar inte på åsikter, säger Inga Lundén.