Söderhamn

Ett år efter oljeutsläppet i Sandarne

2:17 min

I dag är det precis ett år sedan som en av kemiföretaget Arizona Chemicals cisterner havererade och 800.000 liter råtallolja rann ut i Söderhamns kustband. Men fortfarande ett år efter olyckan finns frågetecken att räta ut.

- Man blev ju lite skärrad, säger Per Andersson på räddningstjänsten när han minns tillbaka ett år tillbaka.

Allt medan Per Andersson, hans kolleger på räddningstjänsten och diverse inhyrda specialister slet för att få stopp på läckaget de där kalla decemberdygnen för ett år sedan så färgades allt fler kobbar och skär senapsgula. Och oron växte främst bland de boende i Söderhamns skärgård.

När saneringsinsatsen var som mest intensivt i somras så sysselsattes omkring 150 personer och ungdomsarbetslösheten i Söderhamn halverades i ett huj.

Och trots mängden olja har saneringsarbetet gått över förväntan, enligt både skärgårdsbor och Söderhamns kommun som haft ansvar.

Omkring två tredjedelar av oljan har tagits om hand, och Arizona Chemical har betalat fakturorna som utlovat. 

– Den del av saneringen som kommunen har varit inblandad i ligger på mellan 40 och 50 miljoner kronor, uppgav kommunens tekniske chef Lars Stål för en tid sedan.

Men fortfarande ett år efter olyckan finns frågetecken att räta ut. Exempelvis drivs fortfarande en rättslig process av miljöåklagaren, och av hänsyn till det har inte Arizona Chemical velat avslöja den exakta haveriorsaken.