IQ-värde missvisande enligt ny studie

En studie från Kanada pekar på svårigheterna i att mäta en persons intelligens med ett enda värde, som vid ett IQ-test. Forskarna bakom studien menar att det behövs minst tre olika mått för att beskriva en persons intelligens.

I studien har fler än 100 000 personer deltagit, och gjort ett stort antal olika tester över nätet, som mätt olika förmågor som anses kopplade till vår intelligens.

Enligt forskarna bakom studien visar resultaten att det inte räcker med ett värde för att sammanfatta en människas intelligens, utan minst tre olika mått behövs, nämligen korttidsminne, logisk förmåga och språkförmåga.

Enligt forskarna avslöjade studien också flera kanske oväntade samband: till exempel presterade personer som ofta spelar dataspel bättre både när det gäller logisk förmåga och korttidsminne. Rökare hade i genomsnitt sämre resultat när det gällde minne och språkförmåga.

Referens:
Hampshire, Highfield, Parkin, Owen. Fractionating Human Intelligence. Neuron, Dec 20, 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2012.06.022