FILIPPINERNA

En båttur bort från ön

Från Idriz Zogajs resa till Filippinerna