Kläckerianställda utan arbete

Kycklingkläckeriet i Hagby söder om Kalmar ska flyttas i slutet av året och ett tiotal anställda riskerar att bli utan jobb. Kläckeribolaget, som driver anläggningen, vill koncentrera verksamheten till Skånska Flyinge trots att Hagby visar upp ett bra resultat.
Produktion och uppfödning av kycklingar ska fortfarande utföras i Hagby men kläckeriet flyttas. Lokalerna tänker Kläckerbolaget behålla som de är, för att ha som reserv - till exempel om anläggningen i Skåne drabbas av smitta.