Vetenskapsradions miljöprogram sammanfattar 2012

Solcellsboom i en värld på väg mot 4 grader

Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser fortsätter att öka liksom jakten på kol, olja och naturgas. Havsisen i Arktis smälter till rekordlåga nivåer under sommaren 2012 och sent på hösten släpper Världsbanken en uppmärksammad rapport som säger att vi går mot fyra graders uppvärmning av jordens medeltemperatur, om inget radikalt görs.

Tyskland utmärker sig genom en beslutsam energiomställning "Die energiewende" som innebär att kärnkraften börjar monteras ner till förmån för en kraftig expansion av sol och vind. Samtidigt kommer fortfarande omkring hälften av Tysklands el från kolkraft.

Och allt fler företag börjar göra varor som inte ska slängas utan produceras för att kunna återanvändas och återvinnas för att ingå i ett kretslopp.