Kemikaliers påverkan på foster i stor studie

1:51 min

Att utsättas för kemikalier redan i livmodern kan innebära risker att utveckla olika sjukdomar senare i livet. Nu byggs en av världens största databaser upp och den ska visa vilka hormonstörande ämnen som finns i gravida kvinnors kroppar och hos deras foster.

– Vad vi är intresserade av är hur ser det ut för fostret tidigt i graviditeten. Mer och mer data talar för att det är viktiga utvecklingsskeden tidigt i livet som är känsligare för den här typen av exponering. Vissa kemikalier kan gå in och programmera om mekanismen, medan effekterna kommer att synas långt, långt senare, säger Karl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Tidigare studier har gett indikationer om att astma och allergi kan påverkas av kemikalier, liksom neuropsykiatriska tillstånd. Bland de misstänkta ämnena finns till exempel ftalater.

– De här kemikalierna har aldrig tidigare funnits i människans historia, men i dag är vi omgivna av dem. Och det nya med den exponeringen är att nu exponeras vi precis alla 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan.

Han tycker att samhället fokuserar fel när man till exempel  förbjuder bisfenol A i nappflaskor, i stället för att stoppa all användning av ämnet. Och han tror inte att politikerna har förstått problemen:

– Det är väl bra att man tar bort bisfenol A i nappflaskor till barn, eller att leksaker som barn tuggar på inte ska innehålla ftalater. Men om man är bekymrad för det här, måste man agera på ett mer konsekvent sätt. Om man ska plocka bort produkter med den här typen av kemikalier får man nog hålla på, eftersom de finns i så många produkter. En kanske smartare strategi vore att ta bort ämnet som sådant.

Nu försöker forskarna samla så mycket data som möjligt under den tidiga graviditeten för att se vad det betyder för kroniska sjukdomar senare i livet.

Målet är att minst  4 000 kvinnor och deras barn ska följas. Alla gravida kvinnor i Värmland inbjuds att delta i studien som ska följa mor och barn från fosterstadiet till skolåldern.