Lena Ek har stöd inom alliansen för vargjakt

2:19 min

EU:s miljökommissionär dömer ut den svenska regeringens vargpolitik. Miljöminister Lena Ek har reagerat och vill inte utesluta viss vargjakt trots kritiken. Hon har stöd inom alliansen.

– Det ska mycket till för att kommissionen ska visa att inte Sverige har gjort det som har ålagts oss. I så måtto är jag också inne på att vi måste kunna genomföra den här genetikförstärkande urvalsjakten, säger Moderaternas Bengt Anders Johansson som är vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Eftersom vi då kan visa att det går snabbare att uppnå en bättre genetik än om vi inte gör det. Det vore förvånande om inte kommissionen kan ta till sig den informationen.

I går dömde EU:s miljökommissionär ut den svenska regeringens vargpolitik. Han skrev bland annat att det saknas en vetenskaplig granskning av regeringens vargförvaltningsplan. Den har hastats fram och att metoden att skjuta inavlade vargar och plantera ut vargar med nya gener är alltför osäker.

Det har hittills inte fungerat sätta ut vargvalpar i det fria.

"Det är som att sätta hästen framför vagnen att göra vargpopulationen beroende av framtida oförutsägbara händelser" skriver miljökommissionären Janez Potocnik.

Kd:s miljöpolitiske talesperson Irene Oskarsson reagerar också på miljökommissionärens kritik.

– Jag är förvånad över tonen och kommentarerna, därför att jag känner att Sverige har nu inlett ett mycket minutiöst och genomarbetat arbete för att uppfylla de krav som finns och ska ställas för att ha en fungerande rovdjursförvaltning i Sverige.

Naturvårdsverket, som just skulle ta ställning till en eventuell jakt i vinter, anser att det inte är troligt att det går att besluta om jakt efter EU-kommissionens besked. Då hotar en domstolsprocess i EU, som kan flera år och som minskar Sveriges handlingsutrymme, skriver generaldirektör Maria Ågren i en kommentar.

Folkpartiets representant i miljö och jordbruksutskottet, Anita Brodén, anser också att jakten bör vänta i det här läget.

– Skulle urvalsjakten sätta käppar i hjulet för en fortsättning är det oerhört tveksamt om vi ska gå vidare. Då är det bättre att vi får göra en anhalt här och ha en fortsatt diskussion med kommissionen.