Rovdjur

Länsstyrelsen vill räkna björnar igen

Björnarna i mellannorrland ska räknas igen om länsstyrelsen får pengar från Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen i vårt län söker tillsammans med länsstyrelsen i Västernorrland pengar för att finansiera en inventering av björnspillning till hösten.

Den första björninventeringen i länet gjordes 2006 och då räknades till drygt 1000 björnar i länet. Och det är betydligt fler än de mellan 500 och 800 björnar som har beslutats ska finnas i länet.

Under förutsättning att intresset att hjälpa till är stort, kan inventeringen leda till att man med mycket stor säkerhet kommer att kunna beräkna björnstammens storlek, utbredning och könsfördelning.

För inventeringsresultatet är det helt avgörande för Länsstyrelsen att skapa ett mycket bra samarbete med jägarorganisationer, samebyar, naturvårdsorganisationer och allmänheten.

Resultatet beräknas vara klart under hösten 2014.