Arbogapolisen vill samarbeta

Länspolismästare Lars-Göran Carlsson vill ha mer samarbete med Arboga kommun för att kunna förebygga brottsligheten på orten, det skriver han i ett brev till kommunalrådet P-O Nilsson.
Tidigare har bland andra P-O Nilsson i ett brev till polisstyrelsen riktat kritik mot att det finns för få poliser i Arboga. Lars-Göran Carlsson skriver att han också hoppas på fler poliser till Arboga men att han inte tror på att tvinga poliser att tjänstgöra på mindre orter. Kommunen vill inte samarbeta i ett brottsförebyggande råd tillsammans med polisen så länge polisbemanningen i Arboga inte försärks, men Lars-Göran Carlsson hoppas att kommunen ska ändra sig.