Anders Borg sänker tillväxtprognosen kraftigt

1:12 min

Finansminister Anders Borg presenterade i dag sin nya bedömning av den svenska ekonomin och meddelade att regeringen mer än halverar sin tillväxtprognos för 2013, från 2,7 till 1,1 procent.

Men regeringen planerar inga akuta stimulansåtgärder just nu, sade Anders Borg vid en presskonferens.

Den senaste bedömningen gjordes i september och sedan dess har de flesta prognosmakare sänkt sina prognoser kraftigt och så även finansminister Anders Borg (M) i dag.

Det blir alltså en sänkning från 2,7 till 1,1 procent.

– Det blir ett par magra år – det dröjer innan svensk ekonomi tar fart igen, sade Anders Borg vid dagens presskonferens.

Anders Borg spår att det blir underskott i statens finanser tre år i rad, 2012—2014. Nästa år bedöms det finansiella sparandet i den offentliga sektorn bli minus 1,3 procent av BNP. 2014 blir det minus 0,6 procent.

Sysselsättningen bedöms sjunka med 0,1 procent 2013 för att sedan vända upp med 0,2 procent året därpå.

Anders Borg talade om en fortsatt svag arbetsmarknad under både 2013 och 2014 med arbetslöshetssiffror som väntas stiga från 7,7 procent i år till 8,2 procent 2013 och med en topp på 8,3 procent 2014.

I vårbudgeten ska regeringen se över tänkbara åtgärder för att stimulera ekonomin, men just nu finns det inte anledning att agera, anser Borg.

– Det finns inte nu skäl att lägga några akuta stimulansåtgärder. Det här är inte samma läge som 2008, vi har varseltal på 10 000 i månaden, inte 20 000, sade han.

Regeringen tror fortfarande att BNP-tillväxten tar rejäl fart 2014, upp 3,0 procent. I en tidigare bedömning låg tillväxtprognosen för 2014 på 3,7 procent.

TT/Ekot