Mammans rökning gör inte barnen kriminella

Tidigare forskningsstudier har visat att kvinnor som röker under graviditeten oftare får barn som hamnar i kriminalitet. Men nu visar en studie från Karolinska Institutet, KI, att det inte är rökningen i sig som påverkar om barnen blir kriminella utan det är genetiska faktorer som ligger bakom.

– I just den här studien har vi kommit fram till att rökning under graviditet orsakar faktiskt inte så mycket långtidseffekter hos barnen, det orsakar inte drogmissbruk, det orsakar inte kriminalitet. Utan de samband som finns beror på genetisk benägenhet som ärvs under generationer, säger Professor Paul Lichtenstein vid KI.  

Tidigare studier, bland annat från Harvarduniversitet, har visat att kvinnor som röker minst ett paket cigaretter om dagen under graviditeten riskerar att i högre utsträckning få barn som hamnar i kriminalitet än om mamman är rökfri.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet, KI, studerat detta och funnit att det inte är rökningen i sig utan genetiska samband som har inverkan på om barnen blir kriminella. Studien omfattar 206 000 svenskar.

– Den sannolikaste tolkningen är att det beror på att det finns benägenhet att röka och den är delvis ärftlig, och de gener som påverkar den benägenheten påverkar också drogmissbruk och kriminalitet hos barnen. Så det är egentligen bara genetiska faktorer, säger Paul Lichtenstein.

Det är sedan tidigare känt att rökning under graviditet kan orsaka lägre födelsevikt hos barnet samt plötslig spädbarnsdöd.

Men Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, som forskat mycket om varför vissa människor blir kriminella, menar att man måste även ta in de sociala faktorerna.

– Självklart finns det genetiska bakgrundsfaktorer men det finns också mycket i det sociala och vi som är inriktade på samhällsforskning,  vi vet att personer med sociala problem får rätt ofta barn som ärver en del av den sociala problematiken, säger Jerzy Sarnecki.