Försäkringskassan byter taktik mot assistansfusk

2:15 min

Försäkringskassan satsar nu på mer komplicerade utredningar för att komma åt de kriminella nätverk som lurar till sig miljonbelopp genom assistensersättningen.

Svante Borg, försäkringsdirektör vid Försäkringskassan, beskriver hur brottsligheten kan se ut.

– Vi ser ju nu att kraften i den kriminella verksamheten ligger inte i den främsta linjen i att man fejkar att man måste sitta i rullstol, utan det handlar om att man fejkar med stora grupper med personliga assistenter eller begår skattetekniska brott med skattepengar, säger han.

Under ett års tid har Försäkringskassan samarbetat med bland andra polisen, Skatteverket och Kronofogden mot organiserad brottslighet.  Under denna period har antalet ärenden som initierats av Försäkringskassan minskat i antal, vilket beror på att man nu prioriterar på ett annat sätt, enligt Svante Borg.

– Vi satsar på väldigt komplicerad material. Låt säga att en utredning om någon som fuskat kunde ta ett halvår ända fram  till ett åtal. Nu är vi inne i en utredning på ett företag som kanske tar ett år till.

I Södertälje pågår just nu en polisutredning där ett 40-tal personer är misstänkta för bedrägerier genom ett assistentbolag. Det är inga patienter som misstänks ligga bakom bedrägerierna utan det är bland annat assistenterna, vd och en person från Försäkringskassan som är misstänkta.

Björn Schager är operativ chef för insatsen:

– Man har satt i system att logga tid via tidrapporter via Försäkringskassan. Vi kan konstatera att i flera av fallen finns det assistenter som inte har varit hos brukare vid ett enda tillfälle.

Utredningen fortsätter, fler kommer att frihetsberövas och härvan har även förgreningar till Södertälje kommun, enligt Björn Schager.

Men svinnet som beror på fusk med assistensersättningar är stort i hela Sverige. En utredning i februari visade att drygt 9 till 15 procent av de 23 miljarder kronor som betalades ut i assistensersättning 2010 kan ha varit fusk eller felaktiga utbetalningar.

För Försäkringskassan blev vidden av den kriminella verksamheten ett uppvaknande för några år sedan:

 – Om vi ska vara självkritiska ska vi säga att vi fick för sent klart för oss hur omfattningen av den kriminella företagsamheten ser ut, att den var så stor. Vi hade pilotprojekt i till exempel Halmstad  och Uppsala. Då fick vi se hur brett det var. Det är kanske något vi hade kunnat gjort tidigare.