Försvarsministern: Vi är beredda att hjälpa till

2:06 min

Officiellt ska Sverige kunna ge och ta emot militärt stöd vid en militär kris i Sverige eller våra grannländer. Men som Ekot berättade i morse så har inte Sverige den förmågan enligt militära experter och övar inte tillräckligt på den.

Men enligt försvarsminister Karin Enström blir Sverige bättre på militär hjälp i takt med att vi samarbetar med andra nordiska länder och samövar med Nato.

– Jag ser det som att vi nu bygger upp förmågan och den svenska försvarsmakten blir allt duktigare på att verka tillsammans med andra.

När du säger bygga den här förmågan – när tror du vi skulle kunna ha en sådan förmåga?

– Ja, den bygger vi upp efter hand, men vi har inte sagt när eller hur eller i vilken omfattning den här typen av hjälp skulle kunna avges.

Enligt inledningen av den nu gällande försvarspolitiska propositionen ska Sverige såväl kunna ge som ta emot militärt stöd om någon militär kris drabbar Sverige och närområdet.

Men enligt Försvarshögskolans tidigare rektor Karlis Neretnieks så måste Sverige specifikt öva den typen av avancerade insatser med de andra länderna och sannolikt Nato om det ska fungera vid en krissituation.

Men det sker inte och dessutom kan inte vårt luftvärn försvara eventuella utländska styrkor som skulle komma Sverige till hjälp. De flygövningar som nu sker med exempelvis Norge och Finland räcker inte.

– Att ta emot hjälp är just i dag i varje fall ett fromt önskemål men det skulle vara extremt svårt att genomföra, säger Karlis Neretnieks.

Enligt försvarsminister Karin Enström så är skrivningarna om militär hjälp framförallt en avsiktsförklaring och hon vill inte säga något om vad det konkret betyder att ge och ta emot militärt stöd vid en kris. Men de övningar som trots allt sker underlättar en kommande hjälp, menar hon.

– Eftersom vi inte tror att den här typen av händelser bara skulle drabba ett enda land så är det också naturligt att se att vi måste hjälpas åt. Sedan får man ta beslut i varje given situation, säger Karin Enström.

De som har tittat på detta och menar att vi inte förbereder oss tillräckligt, har de övertolkat vad regeringen avser med den här förklaringen?

– Vi vet ju vad vi menar och det är ju att just visa att vi är beredda att ta ansvar, vi är beredda att hjälpa till. Däremot anger vi ju inte några exakta situationer och hur vi skulle handla. Det måste ju vara upp till varje given situation.