Falkenberg

De äldre får skapa Mötesplats Mölle

1:26 min

Falkenbergs kommun jobbar med att skapa en mötesplats för äldre, kallad Mötesplats Mölle. Men vad mötesplatsen ska vara och innehålla är ännu inte spikat, det ska de berörda få bestämma.

– Det vi gör nu, och som vi hoppas att Falkenbergsborna vill hjälpa oss med är anmäla sitt deltagande till den interimstyrelse som ska skapas för att ta fram vad som ska göras på Mötesplats Mölle, säger Ola Götesson, verksamhetschef för äldreomsorgen i Falkenberg.

Verksamheten ska köras igång nästa höst, och ska ligga i lokaler i gamla Möllevägsskolan. Kommunen står för lokalhyra och för den personal som kommer att behövas, resten är upp till de äldre.

– Det är lite annorlunda att jobba på det här sättet. Att få fram engagemanget om vad det är som ska formas, och sen att vi från kommunens sida ger stöd i detta. Sen hoppas vi att kommunen är en liten del i det här och att alla föreningar och organisationer har en stor del, så att vi får en mångfald av aktiviteter, säger Ola Götesson.