Billigare mediciner ett problem

Kravet på att husläkarna i Uppsala län väljer att skriva ut billigare mediciner till patienterna kommer att hårdna. Nästa år tvingas nämligen läkarna att titta närmare på prislappen eftersom varje husläkarmottagning då för första gången får en summa pengar som ska räcka till alla de läkemedel som skrivs ut. Detta är något som läkare oroas över.
Gunilla Johansson, läkare och chef på Nyby husläkarmottagning i Uppsala, är en av dem som oroas. Hon befarar att de enskilda husläkarmottagningarna i framtiden inte kommer att ha råd att skriva ut mediciner i den utsträckning som idag. Alla läkemedel som skrivs ut inom primärvården i Uppsala län kostar landstinget drygt 200 miljoner varje år, vilket är ungefär hälften av primärvårdens alla kostnader. Trots att man förra året lyckades hålla sig inom ramarna vill landstinget i år och nästa år minska kostnaderna för läkemedel med knappt 24 miljoner. Och det ska ske genom att läkarna väljer likvärdiga men billigare mediciner - mot bland annat migrän, magsår och depressioner. Men Gunilla Johansson är kritisk. Hon anser att läkarna måste få ha många olika preparat att välja mellan eftersom medicinerna fungerar olika bra på olika patienter.