Fagersta hembygdsgård i kris

Verksamheten vid Västanfoors Hembygdsgård i Fagersta har nått en smärtgräns.
Hembygdsgården som har åretruntöppet med både fast anställda och frivilliga krafter begär nu kommunens stöd för att kunna utvecklas även i framtiden. Alternativet är en stängd hembygdsgård med få arrangemang, skriver hembygdsföreningens ordförande Mary Leksell i ett brev till kommunstyrelsen. Västanfors hembygdsgård är en av landets mest besökta. Runt 150 000 personer har besökt den rad av aktiviteter man årligen bjuder på, och omsättningen är idag flera miljoner kronor. Men för att klara hela programverksamheten och inte minst utställnings och försäljningsverksamheten i Magsainet krävs det folk. Men ekonomin gör att delar av personalstyrkan måste gå ner i arbetstid under vintern för att spara pengar. Driften i form av uppvärmning och underhåll kostar allt mer och dom kommunala bidragen är otillräckliga. Mary Leksell föreslår ett möte med kommunledningen samt att kommunen beslutar om ett driftsbidrag inför 2003 på 100 000 kronor vilket är mer än en fördubbling av det hittillsvarande bidraget.